10 askelta sosiaalisen median hyödyntämiselle – Osa 1/3

Asioita voi joko suunnnitella liian paljon tai aivan liian vähän. Kun ei suunnitella ollenkaan tai toimintasuunnitelma jää liian laihaksi, mietimme, että mites tässä nyt näin kävi, kun ei homma toimi. Laiha suunnittelma voi esimerkiksi olla: ”olemme läsnä sosiaalisessa mediassa ja haluamme tehdä 2 kampanjaa vuoden aikana”.

Mutta mitkä ovat minimistandardit suunnittelussa, jotta pystymme toimimaan järkevästi sosiaalisessa mediassa?

Tässä on kymmenen kysymystä, joihin vastaamalla ollaan suunnittelutyössä jo pitkällä. Kuten kaikkien muidenkin tavoitteiden saavuttamisessa, dokumentoitu toimintasuunnitelma moninkertaistaa onnistumisen mahdollisuudet.

Garden Sketch Design

Tutkimista ja suunnittelua

1. Tiedämmekö, mitkä kohderyhmistämme keskustelevat verkossa? Jos tätä ei tiedetä, on niin rahallisten kuin myös ajallisten investointien oikeaa suuruutta vaikea arvioida.

2. Missä nämä asiakkaat keskustelevat? Olisi kiva olla läsnä kaikkialla, mutta ylivoimaisesti tehokkainta on olla siellä missä asiakkaatkin.

3. Mitä hyviä esimerkkejä löytyy maailmalta, sekä omalta että muilta aloilta? Vaikutteiden ottaminen on täysin sallittua. Opi onnistumisista. Useimmiten parhaat ideat kuitenkin löytyvät muilta aloilta, sillä kilpailijoiden tujottaminen ei auta erottumaan.

4. Mitkä ovat tarkat tavoitteemme sosiaalisessa mediassa? Vaikka asiakkaat liikkuvatkin sosiaalisessa mediassa, jos ei pysty määrittelemään tarkkoja bisnestavoitteita joita olemme hakemassa ei voi tietää, meneekö hyvin vai huonosti ja miten tekemistä voi parantaa. Ilman kirkkaita tavoitteita ei kannata lähteä leikkiin mukaan.

5. Mitkä sisällöt kiinnostavat kohderyhmäämme? Parhaimmillaan pystymme yhdistämään yleisömme kiinnostuksen kohteet brändin näkökulmasta relevantteihin puheenaiheisiin.

6. Kuinka usein haluamme mistäkin puhua? Määrittele teemoja, joiden ympärille tuotat sisältöä. Tämä toimii ohjeena koko vuodeksi ja säästää aikaa kuukausittaista sisältösuunnitelmaa miettiessä.

Kerralla on tehokkainta laatia raamit koko vuodelle, jotta säästetään aikaa toteutusvaiheessa. On silti hyvä myös jättää liukumavaraa, koska parhaat sisällöt ovat ajankohtaisia, eikä niitä aina voi etukäteen määritellä. Suuntaviivat antavat kuitenkin varmuutta, kun pitää toimia nopeasti.

Seuraava askel alkupohdinnan jälkeen on päättää tarkasti, miten tekemistä resursoidaan (osa 2/3).