Sosiaalisen median ROI – tietoa vai luuloa?

Kysymys: “Mitkä teidän tavoitteet on, tai miten teillä menee?” aiheuttaa yleensä enemmän turhautumista, kuin hyvää keskustelua. Digitaalinen murros tarjoaa markkinoijalle  kauniin maailmaan, koska voimme milloin tahansa katsoa, miten meillä menee. Emme voi oikeasti tietää miten suoriudumme, jos tavoitteita ei ole selkeästi dokumentoitu ja kommunikoitu. Tiedätkö itse miten teillä todellisuudessa menee, vai perustuuko “tieto” luuloon tai arvailuun?

Aseta suunta lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteilla

Lähdetään liikkeelle myynnin tavoitteista ja määritetään missä haluamme olla ja kauan  sinne kestää. On turha uskoa, että asiat vain toimii jos tehdään jotain siihen suuntaan. Meidän on tiedettävä tarkasti. Tiedolla voimme kehittää tekemistämme. 

Kuinka moni on nähnyt sisältöänne ja millä tavalla he sitä kuluttavat?

Esimerkkejä tavoitteista: Lyhyellä tähtäimellä haluamme, että jokainen kampanjamme julkaisu tavoittaa 100 000 kohderyhmästä ja että 20%  heistä tekee määrittämämme toimenpiteen. Kampanjan tuloksena myyntimme kasvaa 20%.

Pitkän aikavälin tavoite on saada meille 20 000 tilaajaa YouTube-kanavallemme vuoden kuluessa, 10% share-of-voicen ja 500 euron kuukausittaisella mediabudjetilla tavoittaa viikottain miljoona suomalaista. Vuoden päästä tunnemme kohderyhmämme käyttäytymisen, jotta osaamme allokoida budjettia ainoastaan parhaisiin julkaisuihin, joita kasvattamamme yleisömme jakaa.

Alla oleva kuva on Brian Soliksen “Conversation Prism”-malli. Jos on tarkoitus edistää jotain näistä asioista sosiaalisen median avulla, on sanomattoman tärkeätä asettaa konkreettiset tavoitteet, niin lyhyelle kuin pitkällekin aikavälille.

Conversation prism
Täältä asiaa voi tutkia lisää: Conversation Prism. Vaikka Solis lähestyy asioita teoreetisesti ja melko abstraktilla tasolla, on hänen mallinsa käännettävissä konkreettisiksi tavotteiksi.

Mitkä osa-alueet ovat teille tärkeitä?

Jos päätehtävänne sosiaalisessa mediassa on asiakaspalvelu, tehkää se selväksi ja asettaakaa mittarit sen laadulle ja tehokkuudelle.

Jos tavoite on näkyvyyden maksimoiminen kustannustehokkaasti, tehkää tämä myös selväksi ja asettakaa mittarit, joilla seuraatte vaikutusta.

Jos se on suoraan myyntiputkeen ohjaamista, tehkää tämä selväksi ja asettakaa mittarit, joita voi vaikka kuukausi tasolla seurata. Tässä myyntilähtöisemmässä tavoitteessa on löydettävä sopiva balanssi myyntiputkeen ohjaamisen ja viihteellisen sisällön välillä.

Edellytys onnistumiselle on yksinkertainen: dokumentoi tavoitteesi ja miten aiot mitata niitä. Pelkästään keskustelemalla tavoitteista emme saavuta mitään. Tavoitteet on mietittävä tarkasti ja dokumentoitava. On turha pelkästään uskoa, että jokin asia toimii. Pitää tietää. Tiedolla voimme kehittää tekemistämme.