Kerttu Takala | Dingle

Kerttu Takala

Strategy Director, Head of Planning
+358 50 542 3227
kerttu.takala@dingle.fi


Strateginen suunnittelija, joka on kiinnostunut siitä, mistä erinomainen asiakaskokemus muodostuu ja miten merkittäviä tarinoita kerrotaan.

Datan hyödyntäminen on työntekijän perustaito

Viime vuosien hoetuin trendi lienee se, että data on uusi öljy. Datan käyttö ohjaamassa työtä ja liiketoiminnalista tekemistä on kuitenkin yhä lapsenkengissä ja suuri haaste tässä on yhtäältä kulttuuri ja toisaalta osaaminen. Tämä jäätelönsyönnin ja Pisa-tulosten korrelaatiota kuvaava graafi osoittaa, että asioiden välillä voi olla korrelaatio, mutta ne eivät sisällä minkäänlaista syy-seuraussuhdetta. On kuitenkin hyvin…

Ikä, elämänvaihe ja sukupolvi – kohderyhmien ymmärtäminen

Milleniaalien sukupolvesta eli vuosina 1980-1995 syntyneistä on puhuttu viime vuosina varsin runsaasti niin markkinoinnin tekijöiden kuin palvelu- ja tuotekehittäjien keskuudessa. Heidät on ehditty leimata niin työelämän mullistajiksi kuin diginatiiveiksi, ja sukupolveksi, joka kiintyy brändeihin aivan eri tavalla kuin aiemmat sukupolvet. Miksi milleniaaleista puhutaan niin paljon? He ovat nyt ikävaiheessa, joka kiinnostaa markkinoijia erityisesti eli 20-35-vuotiaita,…

Myötätunnolla menestystä, tunnetaidoilla tulosta

Meillä oli tänään työsuojelutarkastus, joka meni hyvin; olemme onnistuneesti noudattaneet lain kirjainta työsuojeluun liittyvissä asioissa. Tulemme saamaan toimintaohjeita liittyen työsuojelutoimintakunnan toiminnan järjestämiseen ja kehityskohteiden kirjaamiseen. Työlämän ulkoisten puitteiden lisäksi työpöydälläni pyörii jatkuvasti se, miten asiantuntijatyö pitäisi organisoida kovien kasvutavoitteiden keskellä, jotta ihmiset pysyvät järjissään, voimissaan ja motivoituneina. Pyöritämme Dinglellä yli puolen sataa jatkuvaa asiakkuutta, jonka…

Ylitä siilot yhteisillä avainmittareilla

Osallistuin viime syksynä Markkinointiviestinnän viikon paneelikeskusteluun, jossa yksi aiheista koski markkinoinnin ja liiketoiminnan mittareiden erilaisuutta ja etäisyyttä. Aihe on mietityttänyt tuon keskustelun jälkeenkin aika ajoin, etenkin silloin kun olen ollut aloittamassa yhteistyötä uusien asiakkaiden kanssa. Paneelikeskustelussa keskusteltiin siitä haasteesta, että markkinoinnin mittarit ovat aika kaukana yleisen liiketoiminnan mittareista, ja tällä on merkitystä myös organisaation siiloutumisen…

Mindfulnessilla jediksi – keskittymiskykyä ja läsnäoloa

Työelämän vaatimukset on helppo kiteyttää kolmeen sanaan ”enemmän, nopeammin ja multitaskaten”. Vaatimukset nopeudesta, jatkuvasta online-tilassa olosta ja monen pallon ilmassa pidosta korostuvat digitaalisessa ympäristössä tehtävässä asiakastyössä, ja stressi voi kasvaa kohtuuttoman suureksi. Todellisuudessa kuitenkin tässäkin työympäristössä laadukkaammin, pysähtyen ja tietoisemmin on usein parempi sekä lopputuloksen että ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Kymmenkunta dingleläistä osallistui loppusyksyllä kahdeksan viikon…

Kolme henkistä estettä työntekijälähettilyydelle

Työntekijälähettilyydestä on ennustettu yhtä suurimmista trendeistä vuonna 2016. Siitä on puhuttu Suomessakin jo useamman vuoden ajan, mutta nyt ajan uskotaan olevan kypsä sille, että puheesta siirrytään tekoihin eri organisaatioissa. Sosiaalisen median tuomat paineet entistä suurempaan avoimuuteen ovat saaneet kasvollisen markkinoinnin nousemaan kasvottoman brändinrakennuksen rinnalle. Toisaalta työntekijöiden oma henkilökohtainen mediatila verkossa houkuttaa markkinointiviestinnän tekijöitä. Työntekijälähettilyyteen liittyy…

Kasvottomasta brändin rakentamisesta avoimuuteen

Digitaalisen toimintaympäristön muutos ja sosiaalisen median murros on ajanut entistä useamman brändin pohtimaan itseään ja tekemistään uudella tavalla. Kun brändin maineenhallinta on tullut entistä haastavammaksi uudistuneessa toimintaympäristössä, paineet muuttaa toimintatapoja kasvavat. Useita vuosia Suomen suurimpien mainostajien listan kärkikahinoissa viihtynyt Valio on päättänyt muuttaa toimintatapaansa markkinoinnissa. Siinä missä brändi aiemmin rakensi näkyvyytensä lähinnä tuotebrändien, reseptien ja…

Julkista asiakaspalvelua ei voi automatisoida

Median murros on tuonut monenlaisia haasteita asiakkaan kohtaamiseen. Näistä vähäisin ei suinkaan ole asiakaspalveluun kohdistuvat paineet. Siinä missä brändin on markkinoinnillisesti pitänyt siirtyä muutaman vuosikampanjan ajattelusta jatkuvaan sisällön julkaisuun, asiakaspalvelusta on tullut julkista ja valta asiakaspalvelussa on siirtynyt entistä enemmän kuluttajille, kun huonoista kokemuksista ollaan alttiita kertomaan niin omissa some-kanavissa kuin organisaation yhteisöissä. Aiemmin yksityiseksi…

Joustava suunnitelma sisältömarkkinoinnin työkaluna

Jotta voit tehdä sisältömarkkinointia hyvin ja tehokkaasti, tekemistä on pakko suunnitella, mutta suunnitelmasta pitää voida poiketa reippaasti. Miten taklata näitä kahta ristiriitaista vaatimusta käytännössä? Aloita suunnitelman tekemisestä ja käytä aikaasi ajatteluun: pysähdy miettimään kokonaiskuvaa, kenet haluat tavoittaa ja miksi, mitä toivot heidän tekevän törmätessään viesteihisi. Tätä voi halutessaan kutsua vaikkapa strategiaksi, mutta tärkeintä on, että…

Osaamispaineet organisaatiossa median ostossa

Perinteisessä median ostamisessa on käytetty tuttuja kumppaneita, media on ostettu joko mediatoimistokumppanin kautta tai suoraan medialta vuosisopimuksiin nojaten. Dynaamisessa median ostamisessa digiratkaisut ovat kriittisessä roolissa; miten saan sisältöni jakeluun heti enkä vuosisopimusprosessin mukaisesti ensi kuun lopulla? SoDan raportin mukaan trendi käyttää vähemmän toimistoja ja tuoda digimarkkinoinnin tekeminen omaan taloon on vahvistumassa. Jos markkinoinnin tekijät istuvat…

Dingle

Contact us

Dingle Oy
Pursimiehenkatu 29-31 A
00150 HELSINKI

Dingle

Dingle lyhyesti

Dingle on sosiaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Tarjoamme yritysjohdon, myynnin, markkinoinnin, ja asiakaspalvelun konsultointipalveluja. Ydinosaamistamme ovat sosiaalisen median käyttö, prosessikonsultointi, konseptisuunnittelu sekä sisällön ja tekniikan tuotanto.

Rekisteriseloste
Avoimet työpaikat