Lähtötilanne

Suomalainen operaattorikenttä on tasainen. DNA haluaa erottautua joukosta tuomalla lisäarvoa ihmisten arkielämään. Vinkkejä, viihdettä ja inspiraatiota kaipaavat niin kokeneet laitekonkarit, verkon vasta-alkajat kuin nekin, jotka vasta suunnittelevat ensimmäisen älylaitteen hankkimista. On siis olemassa selkeä tarve medialle, joka opastaa ottamaan enemmän irti elämästä, tietenkin mobiililaitteiden avustuksella. Tämä media on DNA Appinen.

Kohderyhmänä ovat tietenkin kaikki suomalaiset älylaitteiden käyttäjät, taitotasoon katsomatta. Osa heistä on jo DNA:n asiakkaita, ja heille sisältömarkkinointi on osa kokonaispalvelua. Potentiaalisille asiakkaille sisältömarkkinointi taas on omiaan luomaan ja vahvistamaan mielikuvaa DNA:sta varteenotettavana, jollei jopa ylivertaisena vaihtoehtona.

Ratkaisu

DNA Appisen tarina alkoi keväällä 2014. Halusimme rakentaa sisältömarkkinoinnin kanavan, joka auttaisi suomalaisia löytämään älypuhelinsovelluksia, joista on heille sekä iloa että hyötyä. Käytännössä kyseessä oli siis sovellusopas suomalaisille. Vuoden 2014 aikana DNA Appisen sisältö haki muotoaan niin sisältötyyppien kuin tyylinkin suhteen. Onnistumisia seurattiin viikoittain, ja vaikka sisällön joukosta nousi myös hittejä, ei selkeää menestysreseptiä vielä löytynyt.

Ensimmäinen merkittävä taitekohta DNA Appisen sisällöille tuli DNA:n brändiuudistuksen myötä huhtikuussa 2015. Kehitysprosessin myötä sisältömarkkinoinnin näkökulmaa laajennettiin, jotta sivusto todella ilmentäisi “Elämä on mahdollisuuksia, elämä on valintoja, elämä on” -ajattelua.

Näistä lähtökohdista DNA Appisen fokus siirtyi vahvemmin siihen, miten esitellyt ratkaisut, olkoon ne sovelluksia, laitteita tai palveluita, auttaisivat kuluttajia todellisessa elämässä. Myös uusia sisältötyyppejä otettiin mukaan, mm. verkkotestien ja videon muodossa. Kesän aikana DNA Appinen laajentui myös digimaailman ulkopuolelle kun Live Appinen -konsepti jalkautui kesäiseen Helsinkiin.

Syksyllä 2015 otettiin käyttöliittymäuudistuksen myötä seuraava sisältöloikka. Jos DNA Appinen alunperin auttoi ihmisiä saamaan enemmän irti älypuhelimista, uuden näkökulman tavoitteena oli auttaa ihmisiä saamaan enemmän irti elämästä, tietenkin mobiiliteknologiaa hyödyntäen. Näin DNA Appisesta tuli todellinen mobiilin elämäntavan opas.

DNA Appisen ytimessä ovat säännöllisesti julkaistut sisällöt, joiden aiheena ovat kaikki mobiilin elämän ilmentymät. Sisältötyyppejä ja aihealueita kehitetään jatkuvasti ja kävijämääriä seurataan päiväkohtaisesti. Tämän datan perusteella tehdään media- ja sisältöoptimointia. Sisältöjä levitetään somekanavissa, uutiskirjeissä osana DNA:n kuluttaja-asiakasviestintää, blogiyhteistyön kautta sekä Iltasanomien digipalstalla. DNA Appinen toimii DNA:n sisältömarkkinoinnin keskuksena, joskaan ei sen ainoana ilmentymänä. Se on kuitenkin tavalla tai toisella aina mukana tukemassa muita sisältölähtöjä.

DNA Appinen: “Someilmiön synty: Legot, leivinjauhe ja Star Wars”

DNA Appinen: “Asiantuntija kertoo: näin huolehdit mobiilitietoturvasta”

Blogiyhteistyö: Vaaleanpunainen hirsitalo

Ilta-Sanomat Digi: Appinen

Tulokset

DNA Appinen on edelläkävijä monessakin suhteessa. Se on ensimmäinen suomalainen mobiiliin elämäntapaan keskittyvä media ja on jo raivannut tiensä lukijoiden sydämiin. Vuoden aikana DNA Appisen artikkeleita luettiinkin yli 640 000 kertaa. Parhaimmillaan Appisessa vierailee viikottain yli 12 000 suomalaista.

Hyvien tulosten lisäksi tärkeää on huomioida niiden noususuuntaisuus. Kuukausittainen lukijamäärä kasvoi vuoden aikana 6,6 -kertaiseksi. Sivuston alhainen poistumisprosentti ja sivulla vietetyt ajat kertovat siitä, että sisällöt myös kiinnostavat lukijoita ja rohkaisevat lukemaan lisää. Myös artikkeleiden somenostot herättävät keskustelua, ja jakopostausten engagement onkin ollut hyvässä nousussa jo jonkin aikaa.