Brändistrategiat ja -identiteetit

Etsi merkityksellisyyttä

Kanava­strategia

Näy oikeassa paikassa oikealla viestillä

Sisältöstrategia

Määritellään missio, mittarit, teemat ja tavat

Sosiaalisen median strategia

Avain vuorovaikutukseen ja mitattavuuteen

Työnantaja­brändäys

Etsitään lupaus, kulttuuri ja käytänteet

Brändistrategiat ja -identiteetit

Vaikuttava yritys tai tuote elää mielenkiintoisessa suhteessa markkinaan, kohderyhmiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän suhteen varaan suunnitellaan brändilupaus ja identiteetti sekä luodaan toimenpiteet, tavoitteet ja suuntaviivat brändin kehitykselle ja viestinnälle. Strategia ohjeistaa, miten brändi elää asiakkaidensa kanssa.

Kanava­strategia

Kanavastrategia määrittelee tavoitteillesi merkitykselliset kohtaamispisteet, joissa haluat vaikuttaa kohderyhmäsi valintoihin. Strategia määrittelee liiketoiminnallesi relevantit mittarit kanavakohtaisesti.

Sisältöstrategia

Sisältöstrategian avulla brändi auttaa, palvelee ja viihdyttää asiakkaitaan sille ominaisella tavalla. Strategiatyössä määritellään brändin sisältömissio, joka ohjaa sisällön teemoja ja konsepteja. Samalla asetetaan olennaiset tavoitteet ja mittarit sekä etsitään parhaat käytännöt sisältöjen tuotantoon ja julkaisuun.

Sosiaalisen median strategia

Sisältö- ja kanavastrategiallesi alisteinen sosiaalisen median strategia määrittää tapasi luoda vuorovaikutuksellista viestintää sosiaalisen median kanavissa. Se luo viitekehyksen sille, miten ja mihin keskusteluihin yrityksesi haluaa osallistua, ja mistä jäädä pois. Somestrategia määrittää myös pelisäännöt yhteisömanagerisi käyttöön, jotta keskusteluihin reagointi on mahdollista.

Työnantaja­brändäys

Hyvä työnantajabrändi noudattaa suunniteltua strategiaa ja toteuttaa työnantajalupausta. Strategiatyössä määritellään lupauksen ja yrityskulttuurin lisäksi mittarit, tavat, teemat ja arvot. Houkutteleva työnantaja huomioi potentiaaliset työntekijät, sitouttaa yritykseen ja sen tarinaan ja houkuttelee jakamaan yrityksen viestejä. Lopputulos palvelee liiketoimintaa ja ilmapiiriä.
Jatkuva sisällöntuotanto

Jatkuvaa läsnäoloa yhteisöissä

Moderointi­palvelut

Kiinni kohderyhmäsi sykkeessä

Dynaaminen median ostaminen

Dataan perustuva mainonta ja analytiikka

Data Refinery

Reaaliaikaistaa asiakasymmärryksen ja markkinoinnin

Markkinointiviestintä

Tunnettuuden, myynnin tai mielikuvan parantamiseksi

Jatkuva sisällöntuotanto

Jatkuva ja kohderyhmille relevantti sisältö luodaan sisältö- ja kanavastrategiaasi pohjaten. Teemme suunnitelman julkaistavista sisällöistä, tuotamme tarvittavat tekstit, kuvat ja videot ja huolehdimme, että viestisi saavuttaa yleisösi oikeaan aikaan. Data Refinery-palveluumme yhdistetty sisällönsuunnittelu on myös dataohjattua.

Moderointi­palvelut

Engagement-moderointipalvelumme pitää huolta, että yhteisöäsi palvellaan ja että se voi hyvin. Vastaamme kysymyksiin ja luomme vuorovaikutuksellista viestintää yhteisösi kanssa. Pidämme huolta, etteivät tärkeimmät viestit mene myöskään sinulta ohi.

Dynaaminen median ostaminen

Ostetun median suunnittelu lähtee liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista ja tavoitelluista kohderyhmistä. Yhdistämme sisältömarkkinoinnin jakelun ja taktisen mainonnan tarkkoihin kohdennuksiin, seuraamme tuloksia ja optimoimme kampanjoita.

Data Refinery

Data Refinery -palvelumme kerryttää ja yhdistelee tietoa, kehittää asiakastyytyväisyyttä sekä johtaa toimintaa tuloksellisesti. Se tunnistaa parhaan asiakaspotentiaalin, kohdistaa ja personoi markkinointia, sekä ohjaa tuotekehitystä ja parantaa palvelukokemusta. Data Refinery kertoo, miten puhutellaan sopivilla sisällöillä, relevanteissa kanavissa.

Markkinointiviestintä

Luomme tuotteillesi, palveluillesi tai yrityksellesi markkinointiviestintää, joka vastaa strategiaasi ja tavoitteitasi. Laadimme kohderyhmääsi puhuttelevan konseptin sekä viestin ja suunnittelemme sille tehokkaan tavan tavoittaa yleisösi.
Inbound-strategia

Ostajapersoonat ja ostomatka haltuun

Julkaisu­kalenteri

Kohdista oikeat sisällöt oikeisiin ostovaiheisiin

Inbound-koulutus

Koulutusta parhailta inboundin asiantuntijoilta

Inbound-markkinoinnin kumppanuus

Jatkuvaa sparrausta ja sisällöntuotantoa

Markkinoinnin automaation käyttöönotto

Koulutus, käyttöönotto ja kehittäminen

Verkkosivuston kehittäminen

Liidejä, löydettävyyttä ja parempaa asiakaskokemusta

Inbound-strategia

Tutustutaan ostajapersooniin ja asiakkaiden ostomatkaan sekä tarpeisiin selkeän ja käytännöllisen prosessin avulla.

Julkaisu­kalenteri

Konkreettinen, ostopolkua tukeva julkaisusuunnitelma varmistaa, että priorisoit, budjetoit ja resursoit paremmin. Tavoitteena on tuottaa aina ainoastaan merkityksellistä sisältöä.

Inbound-koulutus

Kasvata inbound-markkinoinnin osaamistasi ja löydä markkinoinnin automaation mahdollisuudet. Kehitä organisaatiosi omaa sisällöntuotanto-osaamista asiantuntijoidemme ja alasi parhaiden käytäntöjen avulla.

Inbound-markkinoinnin kumppanuus

Dedikoitu, läpinäkyvä ja budjetissa pysyvä kumppanuus takaa, että markkinoinnin ja myynnin yhteispeli saadaan niittämään tulosta.

Markkinoinnin automaation käyttöönotto

Valitse tavoitteitanne parhaiten palveleva automaatioalusta ja varmista nopea haltuunotto organisaatiossa. Sertifioitu tiimimme auttaa lisensseissä, setupeissa, koulutuksessa ja ensimmäisten kampanjoiden tuottamisessa.

Verkkosivuston kehittäminen

Valjasta sivustosi osaksi myyntiä. Ostopolun vaiheita tukeva verkkosivusto parantaa löydettävyyttä, kasvattaa trafiikkia ja generoi liidejä luontevasti paremman käyttäjäkokemuksen kanssa.