Rekisteriseloste | Dingle

Rekisteriseloste

Dingle Oy:n asiakasrekisteri
Dingle Oy:n markkinointirekisteri


Dingle Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Dingle Oy 2289652-2
Mannerheimintie 15 B, 00260 Helsinki
Puhelin: +358 44 749 1000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juho Jokinen
Mannerheimintie 15 B, 00260 Helsinki
Puhelin: +358 50 350 5964
Sähköposti: juho.jokinen@dingle.fi

3. Rekisterin nimi

Dingle Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Dinglen asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden toimeksiantojen hoitoon, asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään Dinglen omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys ole kieltänyt suoramarkkinointia.

Dingle saa asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot asiakasyritykseltä. Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot
– Asiakasyrityksen nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero, fax)
– Asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, fax)
– Tiedot asiakasyrityksen toimeksiannoista
– Laskutusyhteystiedot
– Laskutustiedot
– Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Dinglen asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Dingle ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja tai siirrä niitä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Dinglellä on kuitenkin oikeus julkaista asiakkaan kanssa sovitut tiedot asiakkaalle toteutettavan kampanjan yhteydessä sovitulla sosiaalisen median alustalla (joka saattaa sijaita ETA-alueen ulkopuolella).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Dingle säilyttää asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. Dinglen asiakastietoja sisältävän rekisterin käyttöön ja muokkaamiseen ovat oikeutettuja ainoastaan Dinglen työntekijät. Vain tietyillä työntekijöillä on pääsy järjestelmään oma käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta.

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjäoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Palvelintietokoneet ovat fyysisesti lukitussa ja hälytysjärjestelmällä varustetussa tilassa.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sekä Dingle Oy:n että Dingle Oy:n käyttämien alihankkijoiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.


Dingle Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Dingle Oy 2289652-2
Mannerheimintie 15 B, 00260 Helsinki
Puhelin: +358 44 749 1000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juho Jokinen
Mannerheimintie 15 B, 00260 Helsinki
Puhelin: +358 50 350 5964
Sähköposti: juho.jokinen@dingle.fi

3. Rekisterin nimi

Dingle Oy:n markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Dinglen markkinointirekisteriä käytetään markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Markkinointirekisterin tietoja käytetään Dinglen omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys ole kieltänyt suoramarkkinointia.

Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot
– Asiakasyrityksen nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero, fax)
– Asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, fax)
– Tiedot asiakasyrityksen toimeksiannoista
– Laskutusyhteystiedot
– Laskutustiedot
– Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan
– Digitaalisista lähteistä: dingle.fi tai Dinglen profiileista ulkopuolisilla domaineilla, esim. Facebook.com
– Fyysisesti henkilöltä itseltään, mm. tapahtumissa ja tapaamisissa
– Palveluntarjoajien rekisteristä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Dingle ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja tai siirrä niitä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Dinglellä on kuitenkin oikeus julkaista asiakkaan kanssa sovitut tiedot asiakkaalle toteutettavan kampanjan yhteydessä sovitulla sosiaalisen median alustalla (joka saattaa sijaita ETA-alueen ulkopuolella).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Dingle säilyttää asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. Dinglen markkinointitietoja sisältävän rekisterin käyttöön ja muokkaamiseen ovat oikeutettuja ainoastaan Dinglen työntekijät. Vain tietyillä työntekijöillä on pääsy järjestelmään oma käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta.

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjäoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Palvelintietokoneet ovat fyysisesti lukitussa ja hälytysjärjestelmällä varustetussa tilassa.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sekä Dingle Oy:n että Dingle Oy:n käyttämien alihankkijoiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.


Tilaa uutiskirje
Dingle

Contact us

Dingle Oy
Pursimiehenkatu 29-31 A
00150 HELSINKI

Dingle

Dingle lyhyesti

Dingle on sosiaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Tarjoamme yritysjohdon, myynnin, markkinoinnin, ja asiakaspalvelun konsultointipalveluja. Ydinosaamistamme ovat sosiaalisen median käyttö, prosessikonsultointi, konseptisuunnittelu sekä sisällön ja tekniikan tuotanto.

Rekisteriseloste
Avoimet työpaikat