Lähtötilanne

Tjäreborg halusi luovalla ja kiinnostavalla tavalla herättää keskustelua suomalaisten pakettimatkailuun liittyvistä myyteistä. Yhdessä suunnittelutoimisto Dinglen ja Radio Suomipopin kanssa kehittiin Myytinmurtajat –kokonaisuus, joka yhdistää asiakkaiden osallistamisen ja heidän kanssaan toteutettavan sisällöntuotannon kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Kampanjan tavoitteena oli murtaa pakettimatkailuun liittyviä myyttejä ja viestiä, että Tjäreborg todellakin tarjoaa muutakin kuin pakettimatkoja. Tavoitteena oli myös saada asiakkailta aitoja kokemuksia ja kehittää asiakasymmärrystä – kampanjan aineistoa voidaan suoraan hyödyntää asiakasviestinnän ja palveluiden kehittämisessä.

Ratkaisu

Myytinmurtajat-kampanja oli kaksivaiheinen, kestäen marraskuusta joulukuuhun. Tässä ajassa toteutettiin myös asiakkaiden myyttien videokuvaukset heidän valitsemassaan matkakohteessa.

  1. vaiheessa kerättiin asiakkailta pakettimatkailuun liittyviä myyttejä Facebook-kilpailusovelluksen ja Radio Suomipopin ohjelmavirtaan integroitujen kuuntelija-aktivointien kautta. Samaan aikaan tehtiin myös kampanjaan osallistuneiden kesken taustatyötä, sillä nopeasti ensimmäisen kampanja-vaiheen jälkeen piti valittujen asiakkaiden myös lähteä Kanarialle Dinglen kuvaustiimin kanssa murtamaan tai todentamaan omaa myyttiään.
  2. vaiheessa asiakkaiden Myytinmurtajat -videoita hyödynnettiin Tjäreborgin sisältömarkkinoissa monin tavoin – kaikissa sosiaalisen median kanavissa sisältöinä ja myös aktivoimaan lisää keskustelua pakettimatkailun myyteistä.

Myytinmurtajat toteuttiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, Dinglen ja Radio Suomipopin kesken. Kampanjaan osallistuneita saatettiin lähestyä suorassa radiolähetyksessä, ja myös osa matkalle lähteneistä saivat kuulla ilouutiset tätä kautta. Kampanjan ensi vaiheen keskiössä oli asiakkaiden myyttien kerääminen, välivaiheessa voittajien valinta ja kuvausmatkat, ja varsinaisessa toisessa vaiheessa yhteistyössä asiakkaiden kautta tuotettujen video- ja kuvasisältöjen luova hyödyntäminen Tjäreborgin sosiaalisen median kanavissa.

Tulokset

Tiivisrytminen kampanja toteuttiin nopealla aikataululla. Tavoittavuus omissa sosiaalisen median kanavissa sekä Suomen suurimman radiokanavan kautta toivat kampanjasivulle lähes 8000 suomalaista. Omat sosiaalisen median kanavat, PR ja kampanjaan kiinteästi integroitu radiopromootio onnistuivat myös nostamaan pakettimatkailun myytin puheenaiheeksi – tästä tuloksena mm. 6 lehtiartikkelia aiheesta.

Myytinmurtajat tavoittivat sosiaalisen median kanavien kautta yli 1,2 miljoonaa ihmistä ja kampanjan aikana tuotettuja Tjäreborg Myytinmurtajat -videoita on katsottu yli 320 000 kertaa.